سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨
ساعت
دبیرستان پسرانه سمای شبستر، با مجوز رسمی از آموزش و پرورش ، زیرنظردانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر برای دوره دوم(دهم ، یازدهم و دوازدهم  دبیرستان)  در سال تحصیلی 9596 ثبت نام می کند
اوقات شرعی
آب و هوا

 • نمونه امکانات مدرسه 5
  نمونه امکانات مدرسه

 • نمونه امکانات مدرسه 4
  نمونه امکانات مدرسه

 • نمونه امکانات مدرسه 1
  نمونه امکانات مدرسه

 • نمونه امکانات مدرسه 2
  نمونه امکانات مدرسه

 • نمونه امکانات مدرسه 3
  نمونه امکانات مدرسه

 • نمونه امکانات مدرسه 15
  نمونه امکانات مدرسه

 • نمونه امکانات مدرسه 14
  نمونه امکانات مدرسه

 • نمونه امکانات مدرسه 13
  نمونه امکانات مدرسه

 • نمونه امکانات مدرسه 12
  نمونه امکانات مدرسه

 • نمونه امکانات مدرسه 11
  نمونه امکانات مدرسه

 • نمونه امکانات مدرسه 10
  نمونه امکانات مدرسه

 • نمونه امکانات مدرسه 9
  نمونه امکانات مدرسه

 • نمونه امکانات مدرسه 8
  نمونه امکانات مدرسه

 • نمونه امکانات مدرسه 7
  نمونه امکانات مدرسه

 • نمونه امکانات مدرسه 6
  نمونه امکانات مدرسه

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927